Välkommen och bekanta dig med de bästa gäst- och servicehamnarna i Finland.

Gasthamnar.fi uppdaterar informationen om Finlands gästhamnar dagligen.

 

På vår sajt betonas exakta kontakt- och serviceuppgifter; ett flygfoto är tillgängligt från många hamnar.Över varje hamn hittar du också en hamnkarta.

 

Vår webbplats är den mest omfattande hamnservicen. Den inkluderar över 500 hamnar.